- Prijave i odjave radnika
- Prijave početka rada kod Poreske uprave
- Izrada neophodnih pravilnika
- Verifikacija statusnih promena ( promena naziva,sedišta,pretežne delatnosti,osnivača,lica ovlašćenog za zastupanje…)
- Registracija ogranka (društva) i izdvojene poslovne jedinice /preduzetnika/
- Brisanje privrednih subjekata iz nadležnih registara
- Obezbeđenje potvrda iz APR-a
- Obezbeđenje potvrda iz Poreske uprave

Ostale usluge po dogovoru.

II. PORESKO SAVETOVANJE

Konsultacije u vezi sledećih poreza:
      porez na dodatu vrednost
     porez na dobit preduzeća
     zakon o porezu na dohodak gradjana
     drugi porezi


:: DRUGE USLUGE ::

I. PRAVNE USLUGE
Sveobuhvatno savetovanje od strane stručnih lica iz oblasti ekonomije i prava, pri izboru pravne forme u okviru koje će klijent obavljati delatnost:

- Izbor pretežne i ostalih delatnosti
- Provera: da li ime koje klijent želi vec postoji, uz mogućnost rezervacije
- Izrada i overa akata o osnivanju (nazavisno od toga da li se registracija vrši u sudu ili APR-u)
- Informisanje o delatnostima koje su obavezne da promet evidentiraju preko fiskalne kase
- Obaveštenje zakona o PDV-u i pomoć pri izboru momenta o uključivanju u PDV sistem
- Pomoć  vlasniku preduzetničke radnje  ili privrednog društva  prilikom opredeljivanja za paušalno oporezivanje ili oporezivanje na osnovu ostvarenog prometa
- Saveti u vezi zapošljavanja i drugih vrsta angažovanja radnika